fbpx

Responsabilizari

Responsabilitatealegata de Afiliere

 

Uneledintresecțiunileacestui site văvorpermitesăachiziționațidiferiteproduseșiservicii online oferite de alțicomercianțiși nu de noi. Uneledintrelegăturile pe care le postăm pe site-ul nostru sunt “link-uri de afiliere”. Aceastaînseamnăcădacăfacețiclic pe link șicumpărațiarticolul, vomprimi un comision de afiliere. *

 

Nu suntemresponsabilipentrucalitatea, precizia, oportunitatea, fiabilitateasauorice alt aspect al acestorproduseșiservicii. În plus, un comerciantvaaveaprobabilpractici de confidențialitateși de colectare a datelor care sunt diferite de cele ale noastre. Dacăfaceți o achiziție de la un comerciant de pe site-ul lorsau de pe un site la care am trimis un link, informațiileobținuteîntimpulviziteidvs. la magazinulsau site-ul online al comerciantuluișiinformațiile pe care le oferiți ca parte a tranzacției, cum ar fi: numeledvs., adresa de e-mail, adresastradală, numărul de telefonșinumărulcărții de credit, pot fi colectateatat de comerciant cat și de noi. Pentrumaimulteinformațiidesprecomerciant, magazinul online, politicile sale de confidențialitateși/sauoricetermenișicondițiisuplimentare care se pot aplica, vizitați site-ul respectivuluicomerciantșifacețiclic pe legăturile sale de informațiisaucontactați direct comerciantul.

Ne disculpati pe noiși pe afiliațiinoștri de oricedaune pe care le suporțișisunteți de acordsă nu faceținicioreclamațieîmpotrivalorsau a noastra  caurmare a cumpărariisaufolosiriioricărorprodusesauserviciipuse la dispoziție de terțiprinintermediul site-uluinostru. Participareadvs., corespondențasaurelațiilecomerciale cu oriceterțăpartegăsită pe sauprinintermediul site-uluinostru, cu privire la platașilivrareaanumitorbunurișiservicii, precum șioricealțitermeni, condiții, reprezentărisaugaranțiiasociateacestortranzacții se realizeazanumaiîntredvs. sirespectivaparte. Sunteți de acordcă nu vom fi responsabilisaurăspunzătoripentruniciopierdere, prejudiciusauoricealtăchestiune de oricenaturăcauzată ca rezultat al oricăreitranzacții cu terțepărți.

* Dezvăluitînconformitate cu ComisiaFederalăpentruComerț 16 CFR, Partea 255: “Ghiduri cu privire la utilizarea de avizeșimărturiiînpublicitate.”

 

Responsabilitatea fata de Castiguri/Profituri

 

Utilizarea de catredvs. a romeobotezatu.ro  este pe propriul dvs. risc. Vizitand  acest site, acceptati, sunteti de acord si intelegeti ca sunteti singurul raspunzator pentru propriul dumneavoastra progres si orice rezultat pe care il puteti obtine  sau nu in baza informatiilor pe care le oferim pe acest site. Înțelegeți că nu oferim declarații, garanții sau garanții verbale sau în scris cu privire la câștigurile dvs., profitulcompaniei, performanța de marketing, creștereapubliculuisauoricerezultate de oricefel. Numaidvs. suntețiresponsabilipentrutoateacțiunile pe care le luațișirezultatele de pe urmaacestora. Sunteți de acordcărezultateledvs. depind de diverșifactori, inclusiv, darfără a se limita la abilități, cunoștințe,  dăruire, experiență de afacerișifinanțeșiînniciunfel nu depind de oriceinformațiisauproduse pe care vi le furnizăm pe acest site. Înțelegeți, de asemenea, căoricemărturiisaurecomandări (aici “Opinii”) oferite de cătrecliențiisaupubliculnostruprezentate pe acest site sauprinprodusele, programele, alte site-uri web, conținut, pagini de destinație, pagini de vânzărisauoferte, sunt doaropiniilepersoanelorsiele nu au fost evaluate fapticsauștiințific de cătrenoisaudovedite de alții. În mod similar, oriceinformațieconținută pe acest site și pe celelalte site-uri web, programe, conținutșioferteestedoaropinianoastrășideci nu prezentămgaranții de oricefel.

%d blogeri au apreciat: